Actievoorwaarden Pitstop Challenge

Actievoorwaarden Pitstop Challenge

Vind een AutoFirst garage bij u in de buurt

Garage zoeken

Actievoorwaarden Pitstop Challenge van AutoFirst 
De prijs voor de winnaar van de Pitstop Challenge bestaat uit vier door AutoFirst beschikbaar gestelde VIP kaarten voor de Formule 1 op Zandvoort in 2022 voor het vriendenteam en een door AutoFirst beschikbaar gestelde VIP kaart voor de Formule 1 op Zandvoort in 2022 voor de desbetreffende garagist. Alle ingelote teams kunnen een polo met de naam van hun vriendenteam erop bij de desbetreffende AutoFirst garage opgehaald dient te worden. De winnaars zullen door AutoFirst geloot worden uit de inschrijvingen die tijdens de actieperiode 01-04-2022 tot 31-05-2022 gedaan worden op www.AutoFirst-Nederland.nl.


Schrijf je hier in voor de AutoFirst Pitstop Challenge!


 Actievoorwaarden en spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door Stichting AutoFirst onder de handelsnaam AutoFirst. Deze actie wordt landelijk gehouden bij AutoFirst garages die deelnemen aan de Facebookondersteuning van AutoFirst. Andere AutoFirst garages zijn dan ook uitgesloten van deelname. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een inschrijving doet met uw vriendenteam op de landelijke AutoFirst website. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen;

De actie werkt als volgt:
Schrijf u binnen de actieperiode 01-04-2022 tot 31-05-2022 in via het inschrijfformulier op de AutoFirst website.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie. Dit betekent dus ook dat je niet meerdere keren mag inschrijven! Dubbele inschrijvingen zullen worden verwijderd voorafgaand aan de loting.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de verloting in Nederland woont.

Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van AutoFirst schriftelijk tonen.

8. De trekking van de deelnemers geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 24 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via de opgegeven e-mailadressen waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. Winnaars dienen binnen 48 uur te reageren met een duidelijk akkoord over het afleveradres van de polo en de deelname aan de actie, anders zijn we door de timing genoodzaakt de “prijs” door te geven aan een andere deelnemer.

11. AutoFirst kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden in overeenstemming met de AVG en de Privacyverklaring van AutoFirst gebruikt door AutoFirst voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Gegevens worden na bekendmaking van de winnaar(s) verwijderd;

15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door AutoFirst.

16. AutoFirst handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met AutoFirst, e-mail: info@autofirst-nederland.nl. Je ontvangt binnen 5 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

20. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord door of geassocieerd met Facebook. Facebook is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zaken met betrekking tot deze actie.